• Gợi ý từ khóa:
 • Bút bi, bút dạ, khăn bảng, giấy in, phiếu thu, sổ da ...

BAO THƯ

 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Bao thư A3 vàng

  220,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: việt nam
  • Mô tả ngắn: - Bao thư vàng A3 - Phong bì A3, định lượng: 100gms, nền giấy vàng, nắp dọc, khả năng lưu trữ 10 tờ- Chức năng: lưu trữ bưu phẩm nhỏ, tài liệu A3- Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính Xấp (100 cái)
 • Bao thư A4 / 100 - trắng

  80,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: việt nam
  • Mô tả ngắn: - Bao thư trắng A4 (210 x 297 mm)- Phong bì A4, định lượng: 80gms, nền giấy trắng, nắp dọc, khả năng lưu trữ 10 tờ- Chức năng: lưu trữ bưu phẩm nhỏ, tài liệu A4- Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Xấp (100 cái)
 • Bao thư A4 / 100 - vàng

  80,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: việt nam
  • Mô tả ngắn: - Bao thư vàng A4 (210 x 297 mm)- Phong bì A4, định lượng: 80gms, nền giấy vàng, nắp dọc, khả năng lưu trữ 10 tờ- Chức năng: lưu trữ bưu phẩm nhỏ, tài liệu A4- Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính Xấp (100 cái)
 • Bao thư A5 / 100- trắng

  50,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: việt nam
  • Mô tả ngắn: - Bao thư trắng A5 (148 x 210 mm)- Phong bì A5, định lượng: 100gms, nền giấy trắng, nắp ngang, khả năng lưu trữ 10 tờ- Chức năng: lưu trữ bưu phẩm nhỏ, tài liệu A5- Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Xấp (100 cái)
 • Bao thư A5 / 100- vàng

  60,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: việt nam
  • Mô tả ngắn: - Bao thư vàng A5 (148 x 210 mm)- Phong bì A5, định lượng: 100gms, nền giấy vàng, nắp dọc, khả năng lưu trữ 10 tờ- Chức năng: lưu trữ bưu phẩm nhỏ, tài liệu A5- Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Xấp (100 cái)
 • Bao thư bưu điện - keo dán

  7,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: việt nam
  • Mô tả ngắn: - Bao thư sọc (11 x 17 mm)- Phong bì sọc, định lượng: 80gms, nền giấy trắng, nắp ngang, khả năng lưu trữ 10 tờ- Chức năng: lưu trữ bưu phẩm nhỏ, thư từ- Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Xấp (25 cái)
 • Bao thư trắng 12x18 - 80

  20,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: việt nam
  • Mô tả ngắn: - Bao thư trắng 12x18 - Phong bì, định lượng: 80gms, nền giấy trắng, nắp ngang, khả năng lưu trữ 10 tờ- Chức năng: lưu trữ bưu phẩm nhỏ, thư từ- Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Xấp (100 cái)
 • Bao thư trắng 12x22 - 80

  25,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: việt nam
  • Mô tả ngắn: - Bao thư trắng (12 x 22)- Phong bì, định lượng: 80gms, nền giấy trắng, nắp ngang, khả năng lưu trữ 10 tờ- Chức năng: lưu trữ bưu phẩm nhỏ, thư từ- Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Xấp (100 cái)
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Khang Bình
Khang Bình