• Gợi ý từ khóa:
 • Bút bi, bút dạ, khăn bảng, giấy in, phiếu thu, sổ da ...

Giấy note - Giấy Decal

 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Decal dán Tomy 101 đến 108

  9,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Tomy
  • Mô tả ngắn: - Decal dán Tomy- Kích thước: A5 (148cm x 210cm), trắng trơn, kích thước đa dạng- Chức năng: tạo tem in giá, ghi chì, hay bìa nhãn bưu phẩm- Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Xấp (10 tờ)
 • Decal dán Tomy 109 đến 123

  9,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Tomy
  • Mô tả ngắn: - Decal dán Tomy- Kích thước: A5 (148cm x 210cm), trắng trơn, kích thước đa dạng- Chức năng: tạo tem in giá, ghi chì, hay bìa nhãn bưu phẩm- Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Xấp (10 tờ)
 • Giấy Decal A4

  78,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: - Decal dán A4- Kích thước: A4 (210mm x 297mm), trắng trơn- Chức năng: tạo tem in giá, ghi chì, hay bìa nhãn bưu phẩm- Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Xấp (100 tờ)
 • Giấy neon/phân trang Pronoti 3 màu (07046)

  10,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: pronoti
  • Mô tả ngắn: - Giấy notes dạ - Pronoti- 1.5" x 3", có lớp keo dính, màu vàng- Chức năng: tạo ghi chú nội dung nhanh- Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Xấp (100 tờ)
 • Giấy neon/phân trang Pronoti 5 màu (40434)

  10,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: pronoti
  • Mô tả ngắn: - Giấy notes dạ mũi tên - Pronoti- 1" x 5", có lớp keo dính, màu nền: vàng, xanh lá, xanh dương, hồng, cam- Chức năng: tạo dấu trang hay ghi chú- Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Xấp (50 tờ)
 • Giấy note 3M 680-9 - Sign Here

  35,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: 3m
  • Mô tả ngắn: - Notes Sign Here, Post It - USA- 1" x 1.7", có lớp keo dính, nền màu- Chức năng: tạo dấu hiệu ký tên- Nsx: Mỹ - Đơn vị tính: Xấp (50 tờ)
 • Giấy note 4 màu UNC

  8,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: UNC
  • Mô tả ngắn: - Giấy notes - Taiwan- 1.5" x 2", có lớp keo dính, 4 màu - Chức năng: tạo ghi chú nội dung nhanh- Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Xấp (100 tờ)
 • Giấy note Pronoti 1.5x2

  4,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: pronoti
  • Mô tả ngắn: - Giấy notes - Taiwan- 1.5" x 2", có lớp keo dính, màu vàng- Chức năng: tạo ghi chú nội dung nhanh- Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Xấp (100 tờ)
 • Giấy note Pronoti 3x2

  6,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: pronoti
  • Mô tả ngắn: - Giấy notes - Pronoti- 3" x 2", có lớp keo dính, màu vàng- Chức năng: tạo ghi chú nội dung nhanh- Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Xấp (100 tờ)
 • Giấy note Pronoti 3x3

  7,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: pronoti
  • Mô tả ngắn: - Giấy notes - Pronoti- 3" x 3", có lớp keo dính, màu vàng- Chức năng: tạo ghi chú nội dung nhanh- Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Xấp (100 tờ)
 • Giấy note Pronoti 3x4

  8,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: pronoti
  • Mô tả ngắn: - Giấy notes - Pronoti- 3" x 4", có lớp keo dính, màu vàng- Chức năng: tạo ghi chú nội dung nhanh- Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Xấp (100 tờ)
 • Giấy note Pronoti 3x5

  10,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: pronoti
  • Mô tả ngắn: - Giấy notes - Pronoti- 3" x 5", có lớp keo dính, màu vàng- Chức năng: tạo ghi chú nội dung nhanh- Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Xấp (100 tờ)
 • Giấy note Pronoti 4 màu (07124)

  12,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: pronoti
  • Mô tả ngắn: - Giấy notes dạ - Taiwan- 1.5" x 2", có lớp keo dính,4 màu - Chức năng: tạo ghi chú nội dung nhanh- Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Xấp (100 tờ)
 • Giấy note Pronoti 5 màu - nhựa (45502)

  10,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: pronoti
  • Mô tả ngắn: - Giấy notes nylong mũi tên - Taiwan- 1" x 5", có lớp keo dính, màu nền: vàng, xanh lá, xanh dương, hồng, cam- Chức năng: tạo dấu trang hay ghi chú- Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Xấp (50 tờ)
 • Giấy note Pronoti Please Sign (45649)

  19,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: pronoti
  • Mô tả ngắn: - Notes Pronoti Please Here- 1" x 1.7", có lớp keo dính, nền màu- Chức năng: tạo dấu hiệu ký tên- Đơn vị tính: Xấp (50 tờ)
 • Giấy note UNC 2x3

  4,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: UNC
  • Mô tả ngắn: - Giấy notes - Taiwan- 2" x 3", có lớp keo dính, màu vàng- Chức năng: tạo ghi chú nội dung nhanh- Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Xấp (100 tờ)
 • Giấy note UNC 3x3

  5,200₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: UNC
  • Mô tả ngắn: - Giấy notes - Taiwan- 3" x 3", có lớp keo dính, màu vàng- Chức năng: tạo ghi chú nội dung nhanh- Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Xấp (100 tờ)
 • Giấy note UNC 3x4

  7,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: UNC
  • Mô tả ngắn: - Giấy notes - Taiwan- 3" x 4", có lớp keo dính, màu vàng- Chức năng: tạo ghi chú nội dung nhanh- Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Xấp (100 tờ)
 • Giấy note UNC 3x5

  8,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: UNC
  • Mô tả ngắn: - Giấy notes - Taiwan- 3" x 5", có lớp keo dính, màu vàng- Chức năng: tạo ghi chú nội dung nhanh- Nsx: Đài Loan - Đơn vị tính: Xấp (100 tờ)
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Khang Bình
Khang Bình