• Gợi ý từ khóa:
 • Bút bi, bút dạ, khăn bảng, giấy in, phiếu thu, sổ da ...

PHIẾU BIỂU MẪU

 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Giấy giới thiệu dày - NH

  6,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: việt nam
  • Mô tả ngắn: - Giấy giới thiệu- A5, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn quy định, 1 liên chính, 1 liên phụ- Chức năng: đi kèm chứng từ xin việc- Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Bộ (50 phiếu)
 • Phiếu chi 2 liên - 13x19

  12,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: việt nam
  • Mô tả ngắn: - Phiếu chi- Kích thước: A5, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 2 liên- Chức năng: ghi chú và lưu trữ nội dung thông tin chi tiền mặt- Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Xấp (50 phiếu)
 • Phiếu chi 3 liên - 13x19

  17,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: việt nam
  • Mô tả ngắn: - Phiếu chi 3 liên- Kích thước: A5, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 3liên- Chức năng: ghi chú và lưu trữ nội dung thông tin chi tiền mặt- Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Xấp (50 phiếu)
 • Phiếu nhập kho 2 liên - 16x20

  14,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: việt nam
  • Mô tả ngắn: - Phiếu nhập kho- Kích thước: A5, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 2 liên- Chức năng: ghi chú và lưu trữ nội dung thông tin nhập kho hàng hóa- Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Xấp (50 phiếu)
 • Phiếu thu 2 liên - 13x19

  12,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: việt nam
  • Mô tả ngắn: - Phiếu thu- Kích thước: A5, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 2 liên- Chức năng: ghi chú và lưu trữ nội dung thông tin thu nhận tiền mặt- Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Xấp (50 phiếu)
 • Phiếu thu 3 liên - 13x19

  17,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: việt nam
  • Mô tả ngắn: - Phiếu thu- Kích thước: A5, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn,  3 liên- Chức năng: ghi chú và lưu trữ nội dung thông tin thu nhận tiền mặt- Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Xấp (50 phiếu)
 • Phiếu xuất kho 2 liên - 16x20

  14,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: việt nam
  • Mô tả ngắn: - Phiếu xuất kho- Kích thước: A5, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 2 liên- Chức năng: ghi chú và lưu trữ nội dung thông tin xuất kho hàng hóa- Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Xấp (50 phiếu)
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Khang Bình
Khang Bình